Prijava na eVisitor

Svi pružatelji usluga smještaja i obveznici prijave turista svoje pristupne podatke mogu dobiti od strane nadležne Turističke zajednice.

Pristup sustavu

Za pristup sustavu dovoljno je bilo koje računalo s pristupom Internetu.
Dizajn sustava koristi najnovije tehnologije responzivnog dizajna te se prilagođava
veličini ekrana kako bi ga se moglo jednostavnije koristiti

Stolno ili prijenosno računalo

koje ima instaliran internetski preglednik (npr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Apple Safari, itd.)

Tablet računalo ili pametni telefon

praktično je riješenje za sve koji su na putu, pa sa sobom ne nose "pravo" računalo

Programsko sučelje (API)

omogućava izravni prijenos informacija između eVisitora i aplikacija koje razvijaju programske kuće - programeri (npr. hotelski informacijski sustav, turističke agencije)

eVisitor jedinstveni sustav

Da li ste privatni iznajmljivač, hotel, imate vikendicu ili imate obvezu prijave turista?

Prijavi se!

Namjena sustava

Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista je jedinstveni informacijski sustav
koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj,
a dostupan je putem Interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo

Prikupljanje podataka

o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima na području Republike Hrvatske

Prijava i odjava turista

od strane pružatelja usluga smještaja putem Interneta

Obračun i kontrola naplate boravišne pristojbe

na temelju izvršenih prijava i odjava turista te podataka o pojedinom smještajnom objektu

Izvještavanje

u statističke svrhe u realnom vremenu ili s odmakom od najviše 24 sata

Marketing destinacija

praćenje kretanja turista i analiza zanimljivih lokacija, po jednom ili više kriterija

Međusobnoj suradnji

tijela javne vlasti u izvršavanju zakonskih zadaća

Upute

Korisnicima sustava na raspolaganju su upute kako bi se olakšali prvi koraci u radu

O sustavu

eVisitor koristi oko 300 turističkih zajednica, 60.000 pružatelja usluga smještaja,
Hrvatska turistička zajednica, Predstavništva Hrvatske turističke zajednice,
Ministarstvo turizma, Ministarstvo uprave, Ministarstvo unutarnjih poslova,
Carinska uprava i inspekcija, Državni zavod za statistiku te ostali sudionici.

Informacije

eVisitor je jedinstveni online informacijski sustav koji povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj i omogućava dnevni uvid u stanje turističkog prometa, ažurnu bazu podataka o smještajnim objektima i pružateljima usluga smještaja, izvještavanje u statističke i marketinške svrhe u realnom vremenu te bolju kontrolu naplate boravišne pristojbe s ciljem ostvarivanja većih prihoda u sektoru turizma.

Pojmovnik

 • Obveznik - vlasnik objekta. Može biti fizička ili pravna osoba. Obveznik može imati više objekata.
 • Smještajna jedinica - zasebna cjelina unutar objekta u koju se smještaju turisti.
 • Objekt - smještajni objekt za koji je izdano rješenje o pružanju usluga smještaja. Objekt može biti i stan/kuća stanovnika općine/grada ili stan/kuća za odmor za koje nije potrebno rješenje.

Namjena

 • Prikupljanje i obrada podataka - o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima na području Republike Hrvatske - u informacijski sustav za prijavu i odjavu turista se unose svi relevantni podaci o pružateljima usluga smještaja (ime/naziv, OIB, adresa) i njihovim smještajnim objektima (vrsta, kategorija, lokacija, smještajni kapacitet) dostupni iz rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama odnosno Ministarstvo turizma. Iz navedenog razloga informacijski sustav za prijavu i odjavu turista može biti upotrijebljen kao jedinstvena i lakopretraživa baza svih pružatelja usluga smještaja odnosno jedinstvena baza svih smještajnih objekata koji posluju na teritoriju RH. U tom smislu želja je da eVisitor zamijeni dosadašnje pojedinačne registre koji se zasebno vode po pojedinim županijama odnosno od strane Ministarstva turizma.
 • Prijava i odjava gostiju - od strane pružatelja usluga smještaja putem Interneta - krajnji korisnici informacijskog sustava za prijavu i odjavu turista (fizičke i pravne osobe koje djeluju kao pružatelji usluga smještaja) bit će u mogućnosti putem informacijskog sustava u svako doba samostalno izvršiti prijavu i odjavu gostiju koji borave u njihovim objektima, a što rezultira automatiziranim popisom (knjigom) gostiju na razini svakog pojedinog objekta odnosno pojedinog pružatelja usluge smještaja.
 • Obračun i kontrola naplate boravišne pristojbe - na temelju izvršenih prijava i odjava gostiju te podataka o pojedinom smještajnom objektu informacijski sustav za prijavu i odjavu turista automatski, uzimajući u obzir parametre koji se odnose na kategoriju turističkog mjesta, trajanje sezone i druge elemente bitne za obračun, vrši obračun boravišne pristojbe po pojedinom smještajnom objektu odnosno pojedinom pružatelju usluga smještaja te povezivati izvršene uplate sa zaduženjima i time izračunavati trenutnu obvezu.
 • Obrada i analiza podataka te izvještavanje u statističke svrhe - navedeno omogućava praćenje kretanja turista gotovo u realnom vremenu, s odmakom od najviše 24 sata, po jednom ili više kriterija kao što su duljina posjeta, lokacija, spol, dob, država prebivališta i drugo, što će sustavu turističkih zajednica omogućiti provođenje aktivne marketinške politike, a javnosti pružiti aktualne podatke o kretanju turista. S obzirom da će dio tih podataka biti besplatno dostupan putem internetskih stranica, iste će moći koristiti i svi gospodarski subjekti koji pružaju turističke usluge u svrhu prilagodbe svoje ponude čime će se postizati sinergijski učinak svih turističkih dionika na promociju hrvatskog turizma i postizanje konkurentnosti ponude. Dodatno, pristupom bazi podataka omogućit će se i Državnom zavodu za statistiku te znanstveno-istraživačkim institucijama provođenje daljih i kompleksnijih statističkih i drugih analiza vezanih uz turistički sektor.
 • Međusobna suradnja tijela javne vlasti u izvršavanju zakonskih zadaća - putem udaljenog pristupa bazi podataka informacijski sustav za prijavu i odjavu turista omogućava svim zainteresiranim javnim tijelima (Carinska uprava, MINT, MUP i dr.) da prikupljene podatke koriste za ostvarenje svojih zakonom propisanih zadaća, bez dodatnih administrativnih zahtjeva ili barijera.
 • Upravljanje destinacijama - dodatnim razvojem modula i povezivanjem s drugim informacijskim sustavima u Republici Hrvatskoj sustav eVisitor proširit će se i u smjeru poslovne inteligencije čime će se omogućiti još bolje upravljanje destinacijama te turističkom ponudom, ali i integriranim marketinškim aktivnostima svih korisnika sustava.

KORISNICI SUSTAVA

Informacije iz sustava eVisitor uz Hrvatsku turističku zajednicu, turističke zajednice županija te turističke zajednice koriste u svom radu i:

1 MINT

Ministarstvo
turizma

2 DZS

Državni zavod
za statistiku

3 Carina

Carinska
uprava

4 Inspekcija

Turističke
inspekcije

5 Uprava

Ministarstvo
uprave

6 MUP

Ministarstvo unutarnjih
poslova

Povijest

Uvođenju sustava eVisitor se pristupilo vrlo sistematično u svakom koraku.
Od samog početka uključeni su turistički djelatnici koji svojim znanjem i dugogodišnjim iskustvom
znatno pridonose kvaliteti i fleksibilnosti samog sustava

Planiranje

23.12.2013. do 23.07.2014.

Osnovano je povjerenstvo za izradu sustava eVisitor, posjetilo se više turističkih zajednica te izradila natječajna dokumentacija na temelju iskustava i savjeta kako članova povjerenstva tako i turističkih djelatnika.

Razvoj

od 09.09.2013.

Na temelju javnog natječaja (23.07.2014.) i izrađene natječajne dokumentacije, te povratnih informacija svih korisnika sustava eVisitor izrađuje se moderan jedinstveni sustav za prijavu i odjavu turista - eVisitor.

Pilot

16.04.2015. do 14.09.2015.

Odabrane su turističke zajednice Crikvenice, Dubrovnika, Zagreba, Malog Lošinja, Osijeka, Rovinja i Splita prema geografskom položaju, dugogodišnjem iskustvu te zbog raznovrsnosti vrsta smještajnih objekata.

Produkcija

od 14.09.2015.

Započinje edukacija turističkih zajednica koje prve započinju sa radom u sustavu. Najprije unosom obveznika temeljem rješenja o iznajmljivanju i otvaranju smještajnih objekata te zatim i uključivanjem obveznika.

Realizacija

PLANIRANJE
100%
RAZVOJ
100%
PILOT
100%
PRODUKCIJA
100%

Važni datumi

 • 23.12.2013. - prvi sastanak povjerenstva.
 • 23.07.2014. - objavljena natječajna dokumentacija.
 • 09.09.2014. - sklopljen ugovor, početak izrade aplikacije.
 • 16.04.2015. - probni rad sustava - pilot faza.
 • 14.09.2015. - puštanje sustava u rad, početak edukacija, početak rada TZ-ova.
 • 20.11.2015. - novi pravilnik - eVisitor obavezan sustav.
 • 01.01.2016. - svi turisti se moraju evidentirati u sustavu eVisitor.

Unaprjeđenje procesa

Sustav eVisitor u zajedničkoj suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova (MUP) provodi prijavu stranaca u skladu sa zakonskim propisima.
Sustav eVisitor u zajedničkoj suradnji sa Državnim zavodom za statistiku (DZS) provodi automatsko izvještavanje u skladu sa zakonskim propisima.
Sustav eVisitor automatski preuzima informacije o uplatama boravišne pristojbe te ih automatski povezuje sa zaduženjima obveznika.

eVisitor u brojevima

Sustav eVisitor obuhvaća sve turističke zajednice, objekte i
iznajmljivače koji su dio turističke ponude Republike Hrvatske

TURISTIČKIH ZAJEDNICA
(količina)
OBJEKATA
(količina)
TURISTA
(godišnje)
NOĆENJA
(godišnje)

Primjeri

Sustav eVisitor se temelji na aktualnim i provjerenim web tehnologijama što osigurava
stalnu ažurnost aplikacije kod svih korisnika neovisno o
mjestu odakle pristupaju i računalu koje koriste

Kontakti

Odgovore na česta pitanja možete pronaći na stranici:
Česta pitanja Obveznici odgovore na svoje upite mogu dobiti od:
Nadležne turističke zajednice Medijske upite nam uputiti na:
info@htz.hr

Nositelj projekta

Hrvatska turistička zajednica
Glavni ured
Iblerov trg 10/IV
10000 Zagreb, Croatia
W: www.evisitor.hr
W: www.croatia.hr